top of page

Velkommen til 

Vedic Art Norges offisielle hjemmeside

Vedic Art-kurs • Personlig utvikling

Färg_color_logo_webb.png

Curt Källmans metode

17 prinsipper for kunsten og livet

Om metoden

Vedic Art© er en metode som ble utarbeidet av den svenske kunstneren Curt Källman (1938-2010) . Frøet till Vedic Art ble sådd for mange år siden da Curt Källman begynte sin indre reise for å finne en kravløs måte til å uttrykke seg på maleduken.

 

En viktig del av metoden er “De sytten Vediske Prinsippene for kunsten og livet”. Curt Källman lærte navnene på disse 17 prinsippene i 1974 av den kjente indiske meditationslæreren Mahrishi Mahesh Yogi (1918-2008). Curt utarbeidet Vedic Art-metodens skapende aktiviteter og pedagogiske fremgangsmåte i løpet av 1970- og 80-tallet.

Vedic Art metoden ble grunnlagt i 1988 i Sverige av Curt Källman. I 1990 startet Curt Källman med Vedic Art-kurs i Norge. Ordet "Vedic" kommer fra det indiske sanskritordet "Veda" som betyr kunnskap eller visdom. Grunnsynet innen Vedic Art er at vi alle har stor skaperkraft og kunnskap i oss selv fra fødselen.  Å male er et viktig redskap for å plukke frem disse indre ressursene, sånn at de kan brukes på en konkret måte i livet og kunsten.  Den eneste måten å få tilgang til Vedic Arts kursinnhold og de sytten prinsippene er å gå et Vedic Art kurs holdt av en Vedic Art lærer.  Metoden krever ingen forkunnskaper og alle er velkomne!

De 17 prinsippene

Hjertet i Vedic Art metoden er de sytten prinsippene. Navnene på prinsippene kommer opprinnelig fra en ukjent muntlig tradisjon innen den indiske vedafilosofien. I 1974 fikk Curt Källman kjennskap til prinsippene og brukte dem som inspirasjonskilde for å utarbeide metoden Vedic Art.  Prinsippene utgjør sammen med grunnkursets skapende aktiviteter/øvelser og Curt Källmans unike fremgangsmåte kjernen i metoden.

Skapende aktiviteter

Grunnkursets skapende aktiviteter/øvelser "åpner seendet" og følger de sytten prinsippene.  De skapende aktivitetene er fritt utformet av Curt Källman gjennom inspirasjon fra tradisjonell og moderne vestlig kunsttradisjon fra renessansen og fremover.  De er utviklet eller omarbeidet for rette seg mot kunstnerlig frihet, den skapende prosessen og livet. 

Curt Källmans unike fremgangsmåte

Kunstnerlig frihet, den skapende prosessen, integritet og koblingen mellom det å skape, livet og personlig utvikling hører til i Vedic Arts grunnsyn.

Kunsten og livet

I løpet av kursene får vi verktøy for å selv utforske vårt skapende uttrykk.  Ofte opplever vi at vi selv utvikles like mye som vårt maleri, og vi erfarer en dypere følelse av forening mellom oss selv og våre bilder. Det blir et dypt personlig møte mellom skapere og skapelsen.  Prinsippene har ofte blitt beskrevet som et kart eller kompass for vår personlige kreative reise.

Mal bortenfor tanke og intellekt

Kunstnere har i alle tider lengtet etter å kunne uttrykke seg personlig og i sitt skapende formidle sin egen sannhet.  

Vi vil kunne uttrykke vårt innerste jeg.  Når vi skaper uten anstrengelse er det lett å glemme bort tid og rom.  Vi blir nærværende i nuet og begynner å uttrykke oss selv. En reise har startet mot å finnet vårt eget skapende uttrykk.  Det handler mer om å åpne det kreative seende, enn å trene hendenes ferdigheter. Bortenfor alle begrensinger finnes det kunnskap, skjønnhet og glede som venter.

Å skape fritt

Vedic Art metoden fremmer ingen spesifikk malestil, men den hjelper i stedet kursdeltagerne til å finne sitt personlig uttrykk.  Ingen lærer bedømmer oss eller stiller krav på et Vedic Art-kurs.  Vi kan utvikles i vår egen takt og finne en personlig måte å forholde oss til å skape.  Vi kan komme til et kurs uten å ha holdt i en pensel tidligere.  Og vi oppdager at vi faktisk kan uttrykke oss!

bottom of page