top of page

Kontakt

Vedic Art Norge e-post:

vedicartnorge@gmail.com

Vedic Art Norges nettside:

www.vedicart.no

Nasjonale koordinatorer Vedic Art Norge:

Mona Espelien, mob.: 93226647, e-post: mona.espelien@gmail.com

Ragnhild Bang, mob.: 97669236, e-post: ragnhildbang@yahoo.no

www.vedicart.no

Mona Espelien, mob.: 93226647, e-post: vedicartnorge@gmail.com

For lærere:

Hjelp for lærere med spørsmål om kursmateriell, kursvirksomhet, bestilling av utdannings- og lærermateriell samt annonsering av kurs på www.vedicart.no .  

Mona Espelien, mob.: 93226647, e-post: vedicartnorge@gmail.com

Internasjonal koordinator Vedic Art:

Johannes Källman, mob. +46 709 68 47 71, e-post: johannes@vedicart.com

bottom of page