top of page

Vedic Art kursbeskrivelser

Vedic Arts kursvirksomhet

Vedic Art kurs får kun holdes av utdannede Vedic Art lærere. Alle kurs og utdanninger som holdes i Vedic Arts navn og bygger på metodens prinsipper skal være godkjent av Vedic Art. Det er ikke tillatt å formidle eller publisere Vedic Arts prinsipper eller kursinnhold utenfor kursvirksomheten. Vedic Arts foredrag formidles i sanntid under kursene ifølge muntlig tradisjon. Innspillinger og lydopptak er ikke tillatt. Øvrig virksomhet som ikke inngår i Vedic Art metoden skal ikke fremlegges i kurstiden. Utdanninger som inneholder Vedic Arts kursprogram og prinsipper skal alltid holdes under Vedic Arts navn. Vedic Art ® er et beskyttet varemerke.

Grunnkurs

Det første trinnet i Vedic Art. Ingen forkunnskaper er nødvendig. Her får vi, for første gang oppleve de 17 prinsippene, Vedic Art metodens kreative praktiske øvelser og kravløse fremgangsmåte. 

Grunnkurset ble utarbeidet av metodens grunnlegger Curt Källman i årene 1974-1988.  De første komplette grunnkursene ble introdusert av Curt i Skåne i 1988. I Norge startet de opp i 1990. Kurslengden på grunnkurset er på minst 6 dager eller 30 timers kurstid som inkluderer teori og praksis. 

Fortsettelseskurs – fordypning, repetisjon og tillegg til prinsippene

For deg som har gått hele grunnkurset.  Fortsettelseskurset inneholder foredrag med fordypning av metodens kjerneinnhold, repetisjon av prinsippene samt gjennomgang av Curt Källmans poetiske tillegg.  På fortsettelseskurset skal også læreren tilby muligheten til at kursdeltagerne får en personlig samtale om den skapende prosessen.  Fortsettelseskurset ble utarbeidet av  Curt Källman på 1990-tallet. Kurslengden på fortsettelseskurset er minst 6 dager eller 30 timers kurstid som inkluderer teori og praksis.

Strukturkurs

For deg som har gått hele grunnkurset. Vi har fokus på forskjellige elementer innen struktur.  Det passer for deg som ønsker å tilføre dine bilder nye elementer, vil ha inspirasjon, vil male, men ikke kommer i gang, som er opptatt av den skapende prosessen, har gamle arbeider du ikke kommer videre med og som du vil gjøre ferdig, ønsker å finne en retning/stil, ønsker siste finish før arbeidet er ferdig, vil lære om bladmetall og annet dekor- og strukturmateriell

 

Onlinekurs

Generelt er det ikke tillatt å holde Vedic Art kurs online.  Et fåtall lærere i Europa har fått en tidsbegrenset tillatelse, og har gjennomgått en egen lærerutdanning for å holde kurs online.  Lærerne med tillatelse er betrodde medarbeidere som har andre oppgaver med Vedic Art nasjonalt og/eller internasjonalt.  Ved å tilby Vedic Art kurs online kan deltagere som av forskjellige årsaker ikke kan oppsøke et kurs få mulighet til delta på Vedic Art kurs hjemmefra.  Onlinekursene tilbys av få lærere og i liten skala. Dette for å sikre kvaliteten av denne opplæringen og for hele tiden gjennom dialog å evaluere og utvikle seriøs og gjennomtenkt metodikk. Det er Johannes Källman som står for sertifiseringen og inngår avtaler om å holde online Vedic Art-kurs. I Norge er det Mona Espelien som har gjennomgått lærerutdanningen for onlinekurs og som har inngått en tidsbegrenset avtale om dette.

Søknad om Vedic Art lærerutdanning

​​Etter å ha fullført grunnkurs og fortsettelseskurs kan du søke om å delta på Vedic Arts Lærerutdanning. Det er en forutsetning at både en selv og den som er ansvarlig for lærerutdanningen anser at man er klar til å bli Vedic Art lærer.

Lærerutdanning, blokk A og B – tillatelse til å holde grunnkurs

Lærerutdanningen gir deg tillatelse til å holde grunnkurs i Vedic Art.  Lærerutdanningen består av 2 blokker hvor begge må fullføres før man kan holde Vedic Art grunnkurs.  Grunninnholdet i grunnkurset er likt i hele verden og har vært det siden 1990-tallet. Vennligst oppgi på søknaden hvilke(n) lærer(e) du gikk grunnkurs og fortsettelseskurs hos.

Lærerutdanning, blokk C – tillatelse til å holde fortsettelseskurs

For deg som har gått grunnkurs, fortsettelseskurs samt lærerkurs blokk A og B. 

Blokk  C er en fordyping og en videreutdanning for Vedic Art-lærere. Videreutdanningen gir tillatelse til å holde fortsettelseskurs. Vennligst oppgi på søknaden hvilken lærer du gikk hos på blokk A og blokk B.  Du skal ha holdt minst to komplette grunnkurs som lærer og selv ha repetert fortsettelseskurset med tilleggene minst en gang for å kunne søke denne utdanningen.

Blokk C holdes av Johannes Källman.

Temakurs med Johannes Källman

For deg som har gått hele grunnkurset i Vedic Art. Temakursene holdes av Johannes Källman på svensk eller på engelsk. Kursene holdes i forskjellig land og byer. 1 - 2 ganger i året besøker Johannes Källman Norge. Du kan finne kursoversikten her.

Skaperen i mennesket

Skaperkraften… vår drivkraft, indre ressurser og skaperglede lokker frem «skaperen»  i oss.  

Hvordan vi kan benytte vårt unike potensiale for å leve et mer kreativt liv?

Kursets andre del fokuserer mer på nuet, helheten mellom oppbyggende, transformerende og nedbrytende krefter.  Innholdet er basert på Curt Källmans program med De Attende og Nittende tilleggene. Disse begrepene er ingen nye prinsipper, men mer et fordypningsprogram innen Vedic Art. Kurset er utviklet av Curt Källman.

 

Finn ditt kreative uttrykk

Et kurs for deg som vil finne eller utvikle ditt kunstnerlige uttrykk.  Mental trening for skapende mennesker.  Identifiser vanlige mentale og følelsesmessige begrensninger som hindrer oss fra å være kreative og befri oss fra dem.  La din medfødte kreativitet flømme.  

 

 "Skapande handlar mer om att öppna seendet än att öva handen" (Curt Källman)

Kjærlighet - Kama

Prinsippene som vårt redskap for å elske det vi gjør, oss selv og befri oss fra redsel for tap. Kjærlighet uten vilkår, krav og redsel i kunsten og livet.  Kurset er utviklet av Curt Källman og holdes av Johannes Källman.

Ressurser – Artha

"Hva har penger med rikdom å gjøre?"  Hvordan kan vi benytte kunsten og de 17 prinsippene for å leve et "rikere" liv".  Om å oppfylle våre ønsker, ta vare på våre ressurser og kreative energi. 

Kurset er utviklet av Curt Källman og holdes av Johannes Källman.

Livsveien – Dharma

Vårt indre potensiale er større enn vi noen gang kan tro!  Prinsippene og det å skape gir oss konkrete verktøy for å lære oss selv å kjenne og finne de viktige målene og en dypere mening med livet. Kurset er utviklet av Curt Källman og holdes av Johannes Källman.

Frihet – Moksha

Prinsippenes vei til frihet fra et begrenset liv og tanker!  Vi går i gjennom de viktigste grunnene til hvorfor vi kjenner oss begrenset i maleriet og hvordan vi kan ta bort disse begrensningene.  Kunsten som nøkkel til et friere liv. Kurset er utviklet av Curt Källman og holdes av Johannes Källman.

bottom of page