Vedic Art ® er et beskyttet varemerke.  Det er kun utdannede Vedic Art lærere, som har tillatelse til muntlig å formidle ​Vedic Arts Prinsipper, øvelser og forholdningssett i forbindelse med Vedic Art kursvirksomhet.

Aktive Vedic Art-lærere i Norge

Akershus  

Aud Rudshagen, Eidsvoll, 402 23 739, audrudshagen@gmail.com, www.audrudshagen.com.

 

Elin Kopperud, Lillestrøm,  41 61 50 36,  elin.kopperud@gmail.com

Ida Marie Simers, Nesodden, 48 23 40 87 / 66 91 26 27, post@idamariesimers.com

Line Terese Bogstad, Jessheim, 93 69 43 87, line_t_b@hotmail.com

Liv Marit Rui, Bærum,  92 21 30 95,  livmaritrui@gmail.com

Ragnhild Bang, Asker,  97 66 92 36,  ragnhild1@live.no

Siv Anita Pettersen, Vestby,  40 61 18 50,  sivanitasita@hotmail.com

Buskerud
​Anna Helene Landsverk,  Kongsberg,  98 63 12 91,  a.h.landsverk@gmail.com

Berith Kjørstad, Skollenborg,  91 10 21 40,  b.kjorstad@hotmail.com

​Randi Kjeldsen, Kongsberg,  95 23 57 68,  randikjeldsen@hotmail.com

Hedmark
​Brith Svahni, Hamar, 93 65 31 77,  bs@svahni.no

Else Marit Aanerud,  Kongsvinger,  92 44 65 90,  elsemaa@icloud.com

 

Hordaland

Erna Asbjørg Oalann, Bergen, 45 27 92 74,  eaoalann@online.no 

Ingunn Karin Dale, Bergen, 92 88 63 41,  ingunnkarindale@gmail.com 


Møre og Romsdal
Anne-Lise Hånes, Rovde, 91173966,  anne-liseh@hotmail.com

Oppland

Carla Postema, Skreia, 48278958, carlapostema@yahoo.com

Gunnhild H. Lid,   47 25 93 38,  ghlid@hotmail.no

Anne Lise Trabandt, Lillehammer, 48 06 84 34, altrab62@gmail.com

Oslo
Ingvild Wærhaug, 41 30 21 89,  info@ingvildwaerhaug.com ​

Tor Linløkken,  98 65 36 47,  tor@livingdreamtime.orgwww.livingdreamtime.org 

Wilmine Sapulete Vaagen, 97 64 45 49,  wilvaa@gmail.com

 

Sogn og Fjordane

Ingunn Karin Dale, Sogn, 92 88 63 41,  ingunnkarindale@gmail.com

Marit Støyle, Nordfjordeid, 95 11 50 29, maritstoyle@gmail.com


Trøndelag
​Lise Anette Strand, Trondheim,  41 47 77 62

Rigmor Winther, Trondheim,  90 92 09 10,  rigmor.winther@gmail.com


Telemark
Anne-Rose Stumpf,  99 01 92 48  annerosestumpf@gmail.comwww.annerosestumpf.com ​

 

Vestfold

Ida Kloster-Jensen, Horten, 48 18 16 80, idaklosterjensen@gmail.com


Østfold
Mona Espelien, Halden,  93 22 66 47, mona.espelien@gmail.com, www.monaespelien.no