Johannes Källman kommer til Norge

7. - 8. november 2020 - kl. 10 - 16

SKAPAREN I MÄNNISKAN

Skaparkraften….vår drivkraft, inre resurser och skaparglädje lockar fram “skaparen” inom oss!Hur vi kan använda vår unika potential  för att leva ett mer kreativt liv! Kursens andra del fokuserar på nuet, helheten mellan uppbyggande, transformerande och nedbrytande krafter. Innehållet är baserat på Curt Källmans program med De Artonde och Nittonde tilläggen. Dessa begrepp är inga nya principer utan ett fördjupningsprogram inom Vedic Art.Kursen är utvecklad av Curt Källman. För dig som gått grundkursen i Vedic Art.

Pris kr. 1.500,-

Påmelding: Anna Helene Landsverk. Mob. 98 63 12 91. Mail: a.h.landsverk@gmail.com