top of page

Vedic Art ® er et beskyttet varemerke.  Det er kun utdannede Vedic Art lærere, som har tillatelse til muntlig å formidle ​Vedic Arts Prinsipper, øvelser og forholdningssett i forbindelse med Vedic Art kursvirksomhet.

Aktive Vedic Art-lærere i Norge

Innlandet

Anne Lise Trabandt, Lillehammer, 48 06 84 34, altrab62@gmail.com

Anna Maria Pielak, Hamar, 966 955 65, anna.pielak@yahoo.se

​Brith Svahni, Ringsaker, 93 65 31 77,  bs@svahni.no

Carla Postema, Skreia, 48278958, carlapostema@yahoo.com


Else Marit Aanerud,  Kongsvinger,  92 44 65 90,  elsemaa@icloud.com

 

Gunnhild H. Lid,   47 25 93 38,  ghlid@hotmail.no

 

Lisbeth Rovik, Sør-Fron,   41 65 63 00,  lisbeth@hjertegaarden.com

 

Sisko Waldersløw, Arneberg, 91 00 65 92, siskowald@outlook.com

Møre og Romsdal

Anne-Lise Hånes, Rovde, 91173966,  anne-liseh@hotmail.com


Oslo
Ingvild Wærhaug, 41 30 21 89,  info@ingvildwaerhaug.com ​


Tor Linløkken,  98 65 36 47,  tor@livingdreamtime.org , www.livingdreamtime.org 

Wilmine Sapulete Vaagen, 97 64 45 49,  wilvaa@gmail.com


Trøndelag
​Lise Anette Strand, Trondheim,  41 47 77 62

Rigmor Winther, Trondheim,  90 92 09 10,  rigmor.winther@gmail.com

Vestfold og Telemark

Anne-Rose Stumpf,  99 01 92 48  annerosestumpf@gmail.com, www.annerosestumpf.com

 

Ingunn Moseng, Skien,    41 42 00 98, ingunnmoseng@gmail.com, www.ingunnmoseng.com

Vestland

Erna Asbjørg Oalann, Bergen, 45 27 92 74,  eaoalann@online.no 

Ingunn Karin Dale, Bergen og Sogn, 92 88 63 41,  ingunnkarindale@gmail.com 

 


Viken

​Anna Helene Landsverk,  Kongsberg,  98 63 12 91,  a.h.landsverk@gmail.com

Anne Bodin, Skedsmokorset, 95 06 38 03, annebodinart@gmail.com

Aud Rudshagen, Eidsvoll, 402 23 739, audrudshagen@gmail.comwww.audrudshagen.com

Berith Kjørstad, Skollenborg,  91 10 21 40,  b.kjorstad@hotmail.com

Cecilie Thorsdatter, Vormsund, 95 28 12 72, cecilie.thorsdatter@gmail.com

Elin Kopperud, Lillestrøm,  41 61 50 36,  elin.kopperud@gmail.com

Ida Marie Simers, Nesodden, 48 23 40 87 / 66 91 26 27, post@idamariesimers.com

Line Dagenborg, Hurdal, 91 15 59 52, line.dagenborg@gmail.com

Line Terese Bogstad, Jessheim, 93 69 43 87, line_t_b@hotmail.com

Liv Marit Rui, Bærum,  92 21 30 95,  livmaritrui@gmail.com

 

Liv Wassum, Bærum,  99 62  55 46,  wassum@online.no, www.livart.dinstudio.no/

Mona Espelien, Halden,  93 22 66 47, mona.espelien@gmail.com

Ragnhild Bang, Asker,  97 66 92 36,  ragnhild1@live.no

Siren Maria Clarke, Halden, 97 07 28 38, sirenmv@hotmail.com

Siv Anita Pettersen, Vestby,  40 61 18 50,  sivanitasita@hotmail.com

Turid Ulven, Hvitsten, 92 08 12 14, turid@turidulven.com

bottom of page